شرح وظایف در حوزه نظارت و ارزیابی

         تدوین چک لیست های نظارتی و ارزشیابی با همکاری ادارات دیگر
         همکاری در تیم های ارزشیابی بیمارستانها
         نظارت بر واحدهای تولیدی تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش بمنظور بررسی رعایت استانداردها، ضوابط و شرایط محیطی از جانب شرکت تولید کننده و ...
         نظارت بر اصناف و شرکتهای عرضه کننده تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش
         نظارت بر توزیع تجهیزات مصرفی به لحاظ قیمت، نحوه توزیع و ...
         نظارت بر انبارهای تجهیزات پزشکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه
         نظارت بر امور مربوط به قاچاق تجهیزات و وسایل پزشکی
         تدوین دستورالعمل های مربوط به نحوه خرید برای بیمارستانها بمنظور جلوگیری از ورود کالاهای فاقد اصالت به بیمارستانها
         کارشناسی رسیدگی به شکایات مرتبط با تجهیزات پزشکی
         نظارت بر نقل و انتقال تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه
         هماهنگی و همکاری با مراجع ذیصلاح حقوقی و نظارتی در سطح دانشگاه
         انجام امور کارشناسی بمنظور تأمین نیازهای فنی کمیسیون سطح بندی جهت اخذ تصمیم در کمیسیون
         نظارت بر وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستانها و ارائه گزارش به اداره نگهداشت و آموزش، شامل نظارت بر :
         انجام آزمونهای کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
         عقد قراردادهای سرویس و نگهداری برای تجهیزات سرمایه ای
         فرآیند و روال تعمیرات و وضعیت خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی
         فرآیند اسقاط تجهیزات پزشکی
         بازدیدهای دوره ای و انجام بازرسی های عملکردی و موردی
         ارتقاء و بروز رسانی تجهیزات پزشکی نصب شده در بیمارستانها
         وجود برق سالم در بیمارستانها
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 5344
تعداد بازديد کنندگان سايت: 33734360 تعداد بازديد زيرپورتال: 123851 اين زيرپورتال امروز: 35 سایت در امروز: 16046 اين صفحه امروز: 3