شرح وظایف در حوزه نگهداشت و آموزش

·         ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی کلیه تجهیزات پزشکی بیمارستانهای تابعه

·         تدوین یک برنامه جامع نگهداشت تجهیزات پزشکی برای بیمارستانهای تابعه

·         برنامه ریزی و تدوین دستورالعمل های اجرایی ضوابط مدیریت نگهداشت جهت ایجاد وحدت رویه در بیمارستانهای تابعه

·         برنامه ریزی و تدوین دستورالعمل های اجرایی ضوابط مدیریت نگهداشت جهت ایجاد وحدت رویه در بیمارستانهای تابعه

·         نیازسنجی، برنامه ریزی و برگزاری آموزش های مورد نیازکارشناسان و کاربران تجهیزات پزشکی

·         پایش اجرای برنامه جامع نگهداشت و اخذ بازخورد از بیمارستانها

تعداد بازديد اين صفحه: 3137
تعداد بازديد کنندگان سايت: 33731362 تعداد بازديد زيرپورتال: 123838 اين زيرپورتال امروز: 29 سایت در امروز: 13048 اين صفحه امروز: 1